Blog Post Header Image There’s a glitch at the edge of the universe that could remake physics

There’s a glitch at the edge of the universe that could remake physics

This immutable number determines how stars burn, how chemistry happens and even whether atoms exist at all. Physicist Richard Feynman, who knew a thing or two about it, called it “one of the greatest damn …

Read More →
Blog Post Header Image The first ten days of Dhu’l-Hijjah

The first ten days of Dhu’l-Hijjah

Days of virtue and righteous deeds

Praise be to Allaah Who has created Time and has made some times better than others, some months and days and nights better than others, when rewards are multiplied …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 6

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 6

Dakta Gary Schwartz da Linda sun gano cewa, yadda kwakwalwa take da jijiyoyin sadarwa tsakaninta da sauran sasannin jiki, haka zuciya take dasu, kuma tasirin zuciya wajen sarrafa jiki ya shallake na kwakwalwa nesa ba …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 5

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 5

Suka ce wuri na farko da Allah ya ambaci zuciya yana alakanta ta da tunina shi ne cikin Suratul A'araaf, aya ta 179, inda yake cewa: "Kuma lalle ne hakika, mun halitta, saboda Jahannama, masu …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 4

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 4

Bangaren kwakwalwa mai lura da tsarin tunani da fahimtar yanayi da yanke hukunci, shi ne bangaren da ke gab da goshi, wanda malaman kimiyya ke kira Cerebral Cortex. Daga cikin wannan bangare akwai tsagin da …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 3

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 3

Wannan yasa da yawa cikin mutane, musamman a kasar Hausa, basu cika yarda da binciken Malaman Kimiyyar zamani ba kan wasu abubuwa da suka shafi halittar dan adam, ko sararin samaniya da dai sauran abubuwa …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 2

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 2

Zuciyar dan adam na gudanar da ayyuka masu dimbin yawa wadanda har yanzu malaman kimiyyar halittar jikin dan adam sun kasa tantance adadinsu. Abin da ake ta yi dai shi ne bincike, har zuwa wannan …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 1

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 1

A wajen malaman kimiyyar halittar dan adam, kamar yadda muka gani, tunanin dan adam na samuwa ne ta hanyar kwakwalwarsa. A takaice ma dai suna ganin kwakwalwar dan adam ne ke sarrafa sauran bangarorin jikinsa …

Read More →
Blog Post Header Image BASIC GENERAL INFORMATION FOR GNU/LINUX NEWBIE.

BASIC GENERAL INFORMATION FOR GNU/LINUX NEWBIE.

Branches have other branches and more branches follows as far as possible. Let us take a step and analysis Linux file system, orderly or may be not orderly, and see what each of these branches …

Read More →

Hope is the bedrock of this nation. The belief that our destiny will not be written for us, but by us, by all those men and women who are not content to settle for the world as it is, who have the courage to remake the world as it should be.
---Barack Obama

Wisely, and slow. They stumble that run fast.
---William Shakespeare